Proč?

Jako lidé pracující v oblasti vědy a výzkumu už dlouho se znepokojením sledujeme, jak dochází k posunu a zkreslování vědeckých pojmů a jak jsou vědou zaštiťována vládní opatření, která popírají logiku, vědecké poznání i objektivní realitu, a proto ani nemohou přispět k řešení situace a záchraně životů. Chybně či účelově používané pojmy se stávají základem segregace, diskriminace a omezování svobod skupiny obyvatel. To vše ve výsledku vede k erozi důvěry ve vědu i právní stát.

Řada věcí je přitom otázkou správné práce s daty a obecné, logické úvahy, která by měla stát za každým pokusem, který vědec - bez ohledu na svou odbornost - dělá. Jsme však svědky toho, že s naprostou jistotou je tvrzeno to, pro co není důkaz, naopak jiná zjištění se ignorují či zkreslují. Diskuse není možná. Menšinový názor je považován za nežádoucí či rovnou označen za dezinformace. To jde zcela proti podstatě vědeckého bádání, jehož cílem je dobrat se pravdy a brát v potaz i míru nejistoty. Je pro nás velkým překvapením a zklamáním, že vědecká a akademická obec k tomu celou dobu mlčí. To ticho je ohlušující.

O to více si ceníme těch kolegů, kteří mají odvahu veřejně vystupovat, navzdory mnohdy nevybíravému zpochybňování jejich odborných pohledů a legitimních otázek. Rozhodli jsme se ozvat i kvůli nim, případně i dalším, jejichž obavy jim dosud brání, aby pozvedli svůj hlas.

Ve světle prohlubující se (nejen) zdravotní krize, zejména pak znovu narůstajícího počtu úmrtí, se mohou věci, na které upozorňujeme, jevit jako nepodstatné. Jsme však toho názoru, že pokud by věda zůstala věrna svým základním principům od samotného začátku, současné nelehké situaci bylo možné předejít. Naším společným přáním, které vychází z našeho prohlášení, je zabránit tomu, aby se podobná pochybení opakovala.